Lucia Mitro, b.c.
Sluzby

Konzultacie 

Prvá konzultacia         75 minút   Pôvodná cena $133, teraz $111
Druha Konzultacia       50 minút  Pôvodná cena $133, teraz $75


The Reconnection  Healing ( Znovunapojenie liecenie)

Prve liecenie            30-45 minút Pôvodná cena $133, teraz $111


Druhe a Tretie liecenie  30-45 minút Pôvodne $111, teraz  $75


The Reconnection  ( Znovunapojenie)                    $333
Raz v Zivote